ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ปิดให้บริการชั่วคราวศูนย์ปฏิบัติการการบริการจัดการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดตาก ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก หยุดทำการเสาร์ อาทิตย์ ที่ 17-18 มีนาคม 2561 เนื่องจากไฟฟ้าหยุดการจ่ายกระแสไฟชั่วคราว
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2561
รัฐบาลคูเวตขยายเวลาการออกนริโทษกรรมให้แก่ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในคูเวตเกินกำหนด
รับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกปฏับัติงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 3
รับสมัครคัดเลือกไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Wynn Palace มาเก๊า
นายมงคล สงคราม จัดหางานจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
แจ้งเตือนคนหางานในการเดินทางไปทำงานด้านเกษตรที่กัมพูชา
สมัครคนหางานไปทำงานประเทศไต้หวันกับนายจ้าง Tripod technology Coporation
สมัครคนหางานไปทำงานประเทศไต้หวันกับนายจ้าง Formosa Heavy Industries Corporation
ความผิดและบทลงโทษของการลักลอบทำงานในมาเลเซีย
การหลบหนีและการทำงานในประเทศอิสราเอลอย่างผิดกฎหมาย
แจ้งเตือนการไปทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน
แจ้งเตือนกรณีการเข้าไปทำงานในประเทศสิงคโปร์อย่างผิดกฎหมาย
ประชาสัมพันธ์ข่าวงานต่างประเทศ
กำหนดวันและสถานที่จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดตาก (One Stop Service Tak)
จังหวัดตากเปิดศูนย์ OSS ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561
การหลองลวงไปค้าประเวณีที่ประเทศมาเลเซีย
รับสมัครคนหางานไปทำงานประเทศมาเลเซีย
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 4
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›