ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
เปิดศูนย์เพื่อการพิสูจน์สัญชาติลาว
ประกาศจากทางการเมียนมา ศูนย์ OSS จะดำเนินการ ปิดบริการ และจะเปิดชดเชยในวันดังกล่าว
กรณีการล่อลวงให้คนไทยสมัครฝึกงานและทำงานในสหรัฐอเมริกา โดยการชักจูงว่ามีสิทธิรับใบถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Reisident Card หรือ Green card)
การห้ามแรงงานต่างชาติเข้าไต้หวันกรณีทำผิดกฎหมายแรงงานท้องถิ่น
แนวปฎิบัติสำหรับแรงงานไทยที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศมาเลเซีย
ปิดรับชำระเงินค่า Ci และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานกลุ่มใบจับคู่ที่ 7-Eleven
การสำรวจข้อมูล การมีงานทำของแรงงานไทยที่กลับจากการไปทำงานต่างประเทศ
การปรับอัตราค่าที่พักอาศัยของแรงงานต่างชาติภาคเกษตร
ศาลบรูไนตัดสินลงโทษคนไทยทำผิดกฎหมายเข้าเมือง
ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
สมาคมการท่องเที่ยวไต้หวันสนับสนุนให้แรงงานไทยที่เคยไปทำงานที่ไต้หวันกลับไปเที่ยวไต้หวันฟรี
ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง
กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียมีประกาศปราบปรามแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ไม่ลงทะเบียน E-Card
ประกาศกรมการจัดหางาน ผู้ได้รับคัดเลือกสัมภาษณ์เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ
แผนที่ตั้งศูนย์รับแจ้งแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร
แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่ใช้ยื่นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
แบบคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ใช้ยื่นแบบระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตัวตน
พระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560
‹ First  < 3 4 5 6 >