นายมงคล สงคราม จัดหางานจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร RSS