รัฐบาลคูเวตขยายเวลาการออกนริโทษกรรมให้แก่ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในคูเวตเกินกำหนด RSS