ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดตาก ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก หยุดทำการเสาร์ อาทิตย์ ที่ 17-18 มีนาคม 2561 เนื่องจากไฟฟ้าหยุดการจ่ายกระแสไฟชั่วคราว RSS