ปิดให้บริการชั่วคราวศูนย์ปฏิบัติการการบริการจัดการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ RSS

 

ปิดให้บริการชั่วคราวศูนย์ปฏิบัติการการบริการจัดการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้

  • ศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 8-16 เมษายน 2561 เริ่มให้บริการปกติ  วันที่ 17 เมษายน 2561
  • ศูนย์บริการการบริหารจัดการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติลาว และสัญชาติเมียนมา ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2561 เริ่มเปิดให้บริการปกติ วันที่ 18 เมษายน 2561