ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2561 นี้ นายจเ่งและผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนออนไลน์ไว้ก่อนได้ที่ www.doe.go.th RSS