วิดีโอสาธิตวิธีการใช้บริการตู้งาน (JOB BOX) RSS

 

สำนักงานจัดหางาน จังหวัดตาก

#วิดีโอสาธิตวิธีการใช้บริการ ตู้งาน (JOB BOX)

จังหวัดตากสามารถใช้บริการได้ที่
1.อำเภอเมืองตาก ณ ห้างสรรพสินค้า Big C
2.อำเภอบ้านตาก ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก
3.อำเภอแม่สอด ณ สนง.จัดหางานสาขาอำเภอแม่สอด
4.อำเภอแม่ระมาด ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
5.อำเภอท่าสอง ณ ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง