ธ.ก.ส. ปล่อยกู้สนับสนุน แสนบาท ต่อราย ดอยเบี้ย 7%ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ RSS

 

ธ.ก.ส. ปล่อยกู้สนับสนุน แสนบาท ต่อราย ดอยเบี้ย 7%ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ให้วงเงิน 2.5 แสนบาท ต่อราย ดอยเบี้ย 7% ต่อปี คาดมีผู้ขอสินเชื่อ 1.2 แสนราย พร้อมจัดโปรโมชั่นลดค่าธรรมเนียมโอนเงินกลับบ้าน 50% เหลือครั้งละ100 บาท

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยภายหลัง ลงนาม ในบันทึกข้อตกลงกับกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานเพื่อสนับสนุนแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศว่า ธ.ก.ส. ออกสินเชื่อให้แรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศ ที่จัดส่งโดยกรมการจัดหางาน และบริษัทจัดหางาน วงเงินกู้ไม่เกิน 2.5 แสนบาทต่อราย คิดดอกเบี้ยในอัตราลูกค้ารายย่อยชั้นดี (เอ็มอาร์ อาร์) ปัจจุบันที่ 7% ต่อปี ซึ่งจะช่วยให้แรงงานมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศ และไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบ โดยคาดว่าจะมีแรงงานที่สนใจ มากู้เงินประมาณ 1.2 แสนราย

ผู้กู้สามารถใช้อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกันหนี้เงินกู้ หรือใช้ลูกค้าในกลุ่มเดียวกันค้ำประกันหนี้เงินกู้ หรือใช้ลูกค้าในกลุ่มเดียวกันค้ำประกันหนี้เงินกู้จำนวน 2 คน หรือใช้ลูกค้าในกลุ่มเดียวกันค้ำประกันร่วมกลุ่ม 5 คน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้แล้วเสร็จไม่เกิน 12 เดือน และไม่เกินสัญญาจ้างงาน โดยชำระคืนเท่ากัน ทุกงวด และในโอกาสครบรอบ 50 ปี ธ.ก.ส. ธนาคารจัดโปรชั่นพิเศษลดค่าธรรมเนียมโอนเงินกลับบ้านให้แก่แรงงานไทย 50% จากเดิมจ่ายครั้งละ200-500 บาท เหลือครั้งละ 100 บาท

สำหรับการกำหนดคุณสมบัติกู้มในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย

1. ผู้ขอรับสินเชื่อเป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. กู้เงินเพื่อตนเอง เพื่อคู่ สมรส เพื่อรส หรือเพื่อคู่สมรสของบุตรที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ในอุปการะ หรืออยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

2. ผ่านการทดสอบและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กรมการจัดหางานกำหนด และผู้จ้างให้ทำงานในต่างประเทศกำหนด

3. ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการกงสุล สำนักตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น

4. ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศที่จะไปทงานโดยได้รับวีซ่าจากประเทศนั้นๆ หรือวีซ่าประเภทอื่นๆ ตามที่่กำหนดในแต่ละประเทศ