ปิดระบบ e-workpermit เป็นการชั่วคราว เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของ โรค covid-19 RSS