ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเรื่อง แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ประจำปีงบประมาณ 2560 RSS

 

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเรื่อง แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ประจำปีงบประมาณ 2560