แจ้งคนทำงานที่ไปทำงานประเทศกาตาร์อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย RSS