สถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม - มีนาคม 2560) RSS

 

สถานการณ์แรงงานจังหวัดตาก ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม - มีนาคม 2560)

สถานการณ์แรงงานด้านเศรษฐกิจและแรงงานไตรมาส 1 ปี 2560 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้