ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ใบสมัครงานพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โครงการศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
โรงพยาบาลท่าสองยาง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเงินนอกงบบริการ (เงินบำรุง)