พิธีบรรพชาอุปสมบท

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ร่วมเป็นเกียรติพิธีบรรพชาอุปสมบท
ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 และทำกิจกรรมแนะแนวอาชีพ จัดบูธแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก รวมไปถึงการแนะนำ
การใช้ตู้งาน (JOB BOX)  จำนวน 95 คน ณ บริเวณหน้าอาคารเรือนจำตาก
อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก