เครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบ ไปทำงานต่างประเทศ

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดตากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก จัดโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบ
ไปทำงานต่างประเทศ ณ ศาลาเอนกประสงค์กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลป่ามะม่วง และ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวน 103 คน