สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่ พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันวิสาฆบูชาประจำปี 2562

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายอารักษ์ ส่องแสงจัดหางานจังหวัดตากได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตากเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่ พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
วันวิสาฆบูชาประจำปี 2562 ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร
(พระอารามหลวง) ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก