แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ค้นหา

 
   งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
   งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566
   งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565
   งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
   งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565
   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2565
   งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565
   งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565
   งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565
   งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565
   งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565
   งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565
   งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565
   งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
   งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565
   งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
   งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
   งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
   งบทดลอง ประจำปี 2564
   งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
   งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
   งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
   งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
   งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
   งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564
   งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564
   งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
   งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564
   งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
   งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
   งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
   เผยแพร่งบทดลองปี 2563
   งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563
   งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
   งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
   งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
   งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563
   งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563
   งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
   งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563
   งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
   งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
   งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
   งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562
   งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
   งบทดรอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
   งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
   งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
   งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562
   งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562
   งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562
   งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
   งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561
   งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน2561
   งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561
   งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561
   งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561
   งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561
   งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2561
   งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2561
   งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561
   งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
   งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
   งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561
   งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560
   งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560
   งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560
   งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560
   งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
   งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560
   งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559
   งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559