tel โทรศัพท์ : 075-214027-8,งานต่างด้าว: 075-214123 ,081-9683501 email

กรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมให้การต้อนรับนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ณ บริเวณโถงชั้นล่างกระทรวงแรงงาน พร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ และเชิญพระพุทธรูปเข้าในห้องทำงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน 15 ชั้น เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีช่วยว่าการ โดยมี นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย นางพรปวีณ์ วิชิต นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล และ นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้น  ได้สักการะพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องแสดงนิทรรศการ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" บริเวณ ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญา“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้ง ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน