เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ 3/64

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นางตรีนุช  เกยุรินทร์ จัดหางานจังหวัดตรัง  เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 3/2564 โดยนายชัยทัต ณ นคร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ว่างงาน ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และได้ลงมือปฏิบัติในการฝึกอาชีพอิสระ "การทำซาลาเปา - ปาท่องโก๋&สังขยา ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  มีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จำนวน 20 คน  โดยปฏิบัติตามมาตราการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 อย่างเคร่งครัด