กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน โรงเรียนสภาราชินี

 

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางตรีนุช เกยุรินทร์ จัดหางานจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ
จัดกิจกรรมตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
ณ โรงเรียนสภาราชินี  อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เนื่องในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ครบรอบปีที่ 86 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.บรรยาย "หัวข้อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน" โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
2.บริการวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
3.บริการแนะแนวอาชีพ/ให้คำปรึกษาทางอาชีพ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน/ข้อมูลอาชีพ
4.เล่นเกมส์ตอบปัญหาทางอาชีพ
5.การสาธิตและทดลองปฏิบัติอาชีพอาชีพอิสระ ได้แก่ "การทำของที่ระลึกปีใหม่จากไหมพรม (การ์ดดอกไม้ & กิ๊บหมวกซานต้าครอส)" โดย คุณวิว กลิ่นเพชร กลุ่มวิสาหกิจถักหมวกบ้านหนองยวน
6.การทำขนมบราวนี่คริสมาสต์ โดย คุณปริญญา วัดโคก