ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
เตือนแรงงานไทย/คนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานในประเทศจอร์แดน
ผลการตัดสินประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียง
ประชาสัมพันธ์งานนัดพบแรงงานสมุทรสาคร
การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่น 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการประกันการว่างงาน (Unemployment Insurance Scheme) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เอกสารและหลักฐานซึ่งแสดงว่าคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และสามารถทำงานต่อไปได้ จนกว่าได้รับใบอนุญาตทำงาน
แนวทางการดำเนินการของศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Indentity : CI)
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) จังหวัดตรัง รับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์!!
แนวทางการดำเนินงานการต่ออายุคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ตามมติ 5 ก.ค. 65 ภายหลัง 13 ก.พ.2566
ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครงานเข้าร่วมงาน
เชิญร่วมงาน!! Job Fair @PSU Trang
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมการจัดหางาน
นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีความต้องการจ้างแรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
การจดทะเบียนรับรององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ประกาศเจตจำนงสุจริต โปร่งใส ในการบริหารงาน
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2566
เชิญรับชม Facebook Live page การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน วันที่ 22 ธ.ค. 65
เชิญรับชม Facebook Live page การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน วันที่ 21 ธ.ค. 65
เตือนคนไทยถูกหลอกให้จัดหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของมาเลเซีย
 < 1 2 3 4 >  Last ›