tel โทรศัพท์ : 075-214027-8,งานต่างด้าว: 075-214123 ,081-9683501 email

กระทรวงแรงงาน เชิญร่วมงาน JOB EXPO Thailand 2020 วันที่ 26-28 ก.ย. 63 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ