รัฐบาลกลาง กัมพูชา สั่งล็อคดาวน์ในเขต จังหวัดฯ ที่ติดต่อกับไทย !

 

รัฐบาลกลาง กัมพูชา สั่งล็อคดาวน์ในเขต จังหวัดฯ ที่ติดต่อกับไทย !

สวท.ตราด สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 แจ้งว่า รัฐบาลกัมพูชา สั่งปิดการเดินทาง เข้า-ออก (ล็อคดาวน์) 8 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนกัมพูชา ( กพช. ) -ไทย ได้แก่ เกาะกง โพธิสัตว์ พระตะบอง ไพลิน บันเตียเมียนเจย อุดรมีชัย พระวิหาร และ เสียมเรียบ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่ 29 ก.ค. - 12 ส.ค.64 และห้ามเดินทางเข้า-ออก ข้ามแดนกัมพูชา - ไทย เป็นการชั่วคราว

เว้นแต่การขนส่งสินค้า และเหตุฉุกเฉินที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ อาทิ การส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ Delta

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์