ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกรมการจัดหางานให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตทำงานรับทราบ ผ่าน Application ''Lucky Tiger

 

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code ด้านล่าง