ประชาสัมพัธ์นายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเข้ารับรางวัล

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ขอประชาสัมพัธ์นายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเข้ารับรางวัล "องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2564"