เตือนคนไทยถูกหลอกให้จัดหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของมาเลเซีย