เชิญรับชม Facebook Live page การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน วันที่ 21 ธ.ค. 65

 

21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. เชิญรับชม Facebook Live page การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน "กลุ่มถักหมวกบ้านหนองยวน" ในโอกาสช่วงเทศกาลปีใหม่