เชิญรับชม Facebook Live page การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน วันที่ 22 ธ.ค. 65

 

22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. เชิญรับชม Facebook Live page การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน "กลุ่มจักสานก้านจาก" ในโอกาสช่วงเทศกาลปีใหม่