เตือนแรงงานไทย/คนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานในประเทศจอร์แดน