tel โทรศัพท์ : 075-214027-8,งานต่างด้าว: 075-214123 ,081-9683501 email

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
คู่มือสำหรับผู้สมัครงาน และนายจ้างเข้าใช้งาน job Expo Thailand 2020 #ไทยมีงานทำ
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน
ตำแหน่งงานว่าง เดือนก.ย. 63 (วันที่ 10-18 ก.ย. 63)
ตำแหน่งงานว่าง เดือนก.ย. 63 (วันที่ 31 ส.ค. - 9 ก.ย. 63)
บจก.ศุภสารกลการ สาขาตรัง รับสมัครพนักงานด่วน
ประกาศ การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
ตำแหน่งงานว่าง เดือนส.ค. 63 (วันที่ 26-28 ส.ค. 63)
ตำแหน่งงานว่าง เดือนสิงหาคม (ณ วันที่ 18 ส.ค. 63)
ตำแหน่งงานว่าง เดือนส.ค. 63 (วันที่ 4-5 ส.ค. 63)
ตำแหน่งงานว่าง เดือนก.ค. 63 (ณ 20-22 ก.ค. 63)
เชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
ตำแหน่งงานว่าง เดือนก.ค. 63 (ณ 13 ก.ค. 63)
ตำแหน่งงานว่าง เดือนก.ค. 63 (ณ 3 ก.ค. 63)