สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง
16-11-2021 สรุปการจัดซื้อประจำเดือนเมษายน 2564
16-11-2021 สรุปการจัดซื้อประจำเดือนกันยายน 2564
16-11-2021 สรุปการจัดซื้อประจำเดือนสิงหาคม 2564
16-11-2021 สรุปการจัดซื้อประจำเดือนกรกฎาคม 2564
16-11-2021 สรุปการจัดซื้อประจำเดือนมิถุนายน 2564
16-11-2021 สรุปการจัดซื้อประจำเดือนพฤษภาคม 2564
05-04-2021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ.2564
30-04-2020 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง covid19
19-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
19-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2560
19-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
19-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560
19-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
19-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
19-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
19-06-2019 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561