ร่วมกิจกรรม Kick Off ในโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด RSS