วันสตรีสากล ประจำปี 2566 RSS

 

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 นางสาวธัญญา สังข์ทองมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการฯและกิจกรรม " พัฒนาศักยภาพพลังสตรีตราดใส่ใจสุขภาพและสืบสานอนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่นไทย เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2566 "ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดโดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน