ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิต (เพศหญิง) เริ่มส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 65 - 23 ธ.ค. 65 เท่านั้น RSS

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิต (เพศหญิง) เริ่มส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 65 - 23 ธ.ค. 65 เท่านั้น