โรงเรียนไทยสปาบูรพา จังหวัดตราด รับสมัครนักศึกษาแพทย์แผนไทย เทอม 1/2566 RSS

 

* เพิ่มโอกาสการมีงานทำ *

โรงเรียนไทยสปาบูรพา รับสมัครนักศึกษาแพทย์แผนไทย

1. เภสัชกรรมไทย 800 ชั่วโมง

2. เวชกรรมไทย 1,200 ชั่วโมง

3. การผดุงครรภ์ไทย 400 ชั่วโมง

4. การนวดไทย800 ชั่วโมง

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง

ประจำปีการศึกษาเทอม1/2566>>เปืดเรียนวันที่10 มกราคม พ.ศ.2566..เป็นต้นไป..

ปิดรับสมัคร15 ธค.2565นี้!

สนใจสมัครเรียนได้ที่#โรงเรียนไทยสปาบูรพา 87/7 อาคารไผ่เงิน ชั้น2 ถ.ราษฏร์อนุสรณ์ ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000

(เปิดทำการทุกวัน)

081-251-914-8,039-524-479

line:0812519148