การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดอาคาร เปิดรับสมัครจำนวน 10 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 -28 กุมภาพันธ์ 2566 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดอาคาร เปิดรับสมัครจำนวน 10 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 -28 กุมภาพันธ์ 2566