แผ่นพับสิทธิประโยชน์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์ แผ่นพับสิทธิประโยชน์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ