tel โทรศัพท์ : งานจัดหางานและแนะแนวอาชีพ 039-510326,งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว 039-520218 email trt@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด รับสมัคร เจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,285 บาท (รับสมัครวันที่ 1 - 9 ธ.ค. 65)
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2565)
วิทยาลัยเทคนิคตราด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,060 บาท (รับสมัครวันที่ 28 พ.ย. - 13 ธ.ค. 65)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 9,500 บาท (รับสมัครวันที่ 18-24 พ.ย.65)
เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป หลายตำแหน่ง (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 65 - 1 ธ.ค. 66)
สำนักงาน กศน. จังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสา จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,000 บาท ปฏิบัติงาน ณ กศน.ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-21 พ.ย.65)
โรงพยาบาลตราด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 380 บาท (รับสมัครถึงวันที่ 15 พ.ย.65)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะขาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการและบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ค่าจ้างวันละ 450 บาท (รับสมัครวันที่ 7-18 พ.ย.65)
กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่ง นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 37,680 บาท (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-25 พ.ย.65)
กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 2.นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) 3 อัตรา 3.นักวิชาการแรงงาน(ด้านการวิจัย) 1 อัตรา 4.นักวิชาการฝึกอบรม 1 อัตรา 5.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-25 พ.ย.65)
แขวงทางหลวงตราด ประกาศรับสมัครสอบพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 500 บาท วุฒิ ปวท. และปวส. (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-18 พ.ย.65)
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด รับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานธุรการ-การเงิน-บัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 12,000 บาท (รับสมัครวันที่ 7 - 10 พ.ย. 65)
อบต.หนองโสน รับสมัครพนักงนจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน, ผู้ช่วยพนักงานธุรการ, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) ค่าตอบแทน 11,400-15,000 บาท (รับสมัครวันที่ 8-17 พ.ย.65)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ. ) รับสมัครพนักงาน จำนวน 412 อัตรา ( รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2565 )
ศาลจังหวัดตราด รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง 1 อัตรา ตำแหน่ง นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 11 พ.ย.65)
อบต.แหลมกลัด รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,400-13,285 บาท (รับสมัครวันที่ 3-11 พ.ย.65)
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดูแล English Program จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. - 3 พ.ย.65)
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาช่างยนต์,สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, สาขาวิชาการบัญชี,สาขาวิชาเสริมสวย, สาขาวิชาบาริสต้า หลายอัตรา (วันที่ 25 ต.ค.-28 ต.ค.65)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเกาะกูด จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท (รับสมัครวันที่ 31 ต.ค. - 4 พ.ย.65)
วิทยาลัยเทคนิคตราด รับสมัครครูพิเศษสอน ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าจ้าง 9,200 บาท (รับสมัครวันที่ 25 ต.ค.-8 พ.ย.65)
 1 2 3 >  Last ›