ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป หลายตำแหน่ง (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-12 เม.ย. 66) New
เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป หลายตำแหน่ง (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-12 เม.ย. 66) New
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,500 บาท (รับสมัครวันที่ 22-30 มี.ค.66) New
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตราด (ธ.ก.ส.) รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 11,040 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพ 1,245 บาท (รับสมัครวันที่ 21-31 มี.ค.66)
เรือนจำจังหวัดตราด รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,750 บาท (รับสมัครวันที่ 20-26 มี.ค.66)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด สมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 11,500 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท (รับสมัครวันที่ 27 มี.ค. - 7 เม.ย.66)
โรงพยาบาลเขาสมิง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 790 บาท (รับสมัครวันที่ 20-24 มี.ค.66)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-23 มี.ค.66)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-23 มี.ค.66)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (รับสมัครวันที่ 14 - 20 มีนาคม 2566)
ที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ รับสมัคร ลูกจ้างทำความสะอาดอาคารและสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 9,000 บาท (รับสมัครวันที่ 15-22 มี.ค.66)
โรงพยาบาลตราด รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 730 บาท (รับสมัครถึงวันที่ 15 มี.ค.66)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.พ. 2566)
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ก.พ. 66 )
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ค่าจ้าง 9,500 บาท (รับสมัครวันที่ 20-27 ก.พ.66)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครวันที่ 16-24 ก.พ.66)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 24 ก.พ. 66)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกและจัดเก็บข้อมูล จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,590 บาท (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-21 ก.พ.66)
วิทยาลัยชุมชนตราด รับสมัครพนักงานจ้างบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,060 บาท (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.พ.66)
โรงพยาบาลตราด รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า, ผู้ช่วยพยาบาล, เจ้าพนักงานธุรการ (รับสมัครวันที่ 1-7 ก.พ.66)
 1 2 3 >  Last ›