tel โทรศัพท์ : งานจัดหางานและแนะแนวอาชีพ 039-510326,งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว 039-520218 email trt@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท (รับสมัครวันที่ 30 มิ.ย. - 6 ก.ค.64)
โรงพยาบาลตราด รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท (รับสมัครวันที่ 22-28 มิ.ย.64)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท (รับสมัครวันที่ 1-8 ก.ค.64)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 13,285 บาท (รับสมัครวันที่ 21-25 มิ.ย.64)
เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (รับสมัครวันที่ 16-25 มิ.ย.64)
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน 18,000 บาท (รับสมัครวันที่ 21-25 มิ.ย.64)
กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 37,680 บาท (รับสมัครวันที่ 14-18 มิ.ย.64)
อบต.ทุ่งนนทรี รับ ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ค่าตอบแทนรวม 13,285 บาท (รับสมัครวันที่ 17-25 พ.ค.64)
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด รับสมัครครูจ้างสอน สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,210 บาท (รับสมัครวันที่ 12-21 พ.ค.64)
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด รับสมัคร เจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,500 บาท/เดือน (รับสมัครวันที่ 17-23 พ.ค.64))
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครวันที่ 26-30 เม.ย 64)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์, พนักงานบริการ (รับสมัครวันที่ 19-23 เม.ย.64)
โรงพยาบาล​ตราด รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี​ จำนวน​ 1​ อัตรา​ ค่าตอบแทน 18,000 บาท (รับสมัครวันที่​ 19-23​ เม.ย.​ 64)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดรับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท (รับสมัครวันที่ 22-31 มี.ค.64)
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
 < 1 2 3 4 5 >