การเข้าใช้งานระบบ e-Service กรมการจัดหางาน รูปแบบใหม่

 

การเข้าใช้งานระบบไทยมีงานทำ สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้หางาน
https://www.youtube.com/post/Ugkx_coa_dTOuzb8TV15hZsoah1TUajtEhDq

วิธีการใช้งานระบบไทยมีงานทำสำหรับนิติบุคคล (นายจ้างแจ้งตำแหน่งงานว่าง คัดเลือกผู้สมัครงาน)https://www.youtube.com/post/UgkxeXtrQ8XLfZ_2xQZIvyA8et-WROwaNmEW

วิธีการเข้าใช้งาน สำหรับหน่วยงานอื่น
https://www.youtube.com/post/UgkxZV0fAKiDipbx09h2QiUCz3r_oCrD7Rs6