การแจ้งการขาดแคลนแรงงาน (ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง)

 

ด่วน !!

          เนื่องจากได้รับรายงานการขาดแคลนแรงงานในภาคการท่องเที่ยวจำนวนมาก   
เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริง  สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดจึงขอความร่วมมือ นายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการจ้างงาน แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่าง เพื่อรวบรวมความต้องการและดำเนินการวางแผนในการหาผู้มาทำงานในสถานประกอบการที่ต้องการพนักงาน   

1. โหลดและกรอกใบแจ้งตำแหน่งงานว่าง www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/trat_th/a51538a8e808f244964a9f0b272b147f.pdf

ส่งกลับสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด 
https://line.me/ti/g2/sWkXQKZkjIdr-3g4Zn6WNi2kJojIrKjENtiU7Q?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default&fbclid=IwAR0jKlBUkZvCD4byarYHFjmxjU4NwXIODMjIt68ZS7vTojYNYvP0Pi_FlL4

หรือกรอกข้อมูลแจ้งตำแหน่งงานทาง google form https://forms.gle/M2fKU6mG73TGgLqd7

ภายในวันที่ 20 มกราคม 2565

เพื่อรวบรวมความต้องการและดำเนินการวางแผนในการหาผู้มาทำงานในสถานประกอบการที่ต้องการพนักงาน