ออกหน่วยบริการจัดหางานเคลื่อนที่ RSS

 

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ออกให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยให้บริการส่งเสริมการมีงานทำ รับขึ้นทะเบียนหางาน ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน รับขึ้นทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ณ วัดเกาะลอย หมู่ 3 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด