tel โทรศัพท์ : 045206227-8 email ubon.doe@gmail.com

รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล

 

รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล

เปิดรับสมัคร วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10 และ สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด