บรรยากาศการรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศอิสราเอล ครั้งที่ 13

 

บรรยากาศการรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศอิสราเอล ครั้งที่ 1