ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
การแจ้งปรับปรุงข้อมูลระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ
ด่วน! คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานถึง 13 ก.พ.66 ต่ออายุได้อีก 2 ปี ถึง 13 ก.พ.68
ประชาสัมพันธ์การนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี เดือน สิงหาคม 2565
คู่มือระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม มติ ครม. 5 ก.ค. 65
ตำแหน่งงานว่าง เดือน กรกฎาคม 2565 อัพเดท 20.07.2565
การโฆษณาชักชวนไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)
การหลอกลวงแรงงานไปทำงานภาคเกษตรในประเทศออสเตรเลีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยุติโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย
ด่วน! แรงงานต่างด้าวตาม MOU ที่จ้างงานครบ 4 ปี ในปี 65 อยู่และทำงานในไทยต่อได้อีก 2 ปี ไม่ต้องกลับประเทศ
ตำแหน่งงานว่าง เดือน พฤษภาคม 2565 อัพเดท 23/พ.ค./2565
ด่วน! ศูนย์ CI เมียนมาขยายการให้บริการถึง วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
นัดพบออนไลน์ 18-20 พ.ค. 2565 สมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างผ่านไลน์แซต
แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
การต่ออายุ/ขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่เข้ามาตาม MoU และวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ในปี พ.ศ.2565 ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 65
ข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ออสเตรเลีย
เปิด ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล จังหวัดชลบุรี (ทำ CI เมียนมา)
เปิด ศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล จังหวัดระยอง (ทำ CI เมียนมา)
สกู๊ป - อุบลฯ จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
 < 1 2 3 4 >  Last ›