tel โทรศัพท์ : 045206227-8 email ubon.doe@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
​ตำแหน่งงาน เดือน มีนาคม 2560
ด่วน! ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ยื่นขอวีซ่าและขออนุญาตทำงาน
ตำแหน่งงานว่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2560
9-10 กพ 60 ขอเชิญเข้าร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งาน
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มกราคม 2560
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ขอเชิญร่วมสมัครและสัมภาษณ์งาน
ขอเชิญเข้าร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งาน
การจ้างคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ
ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ ร่วมรับสมัครงานในงานวันนัดพบแรงงานย่อย
ประชาสัมพันธ์ ประเภทใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
ด่วน! รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม เพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2559 ครั้งที่ 4
ระวังการถูกหลอกไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี
กรมการจัดหางาน เปิดตัว Application สำหรับ Android ในชื่อ Smart Job Center
 < 1 2 3