ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ด่วน! กระทรวงแรงงาน จับมือทางการเมียนมา เปิดศูนย์ CI พร้อมให้บริการตั้งแต่บัดนี้ - 1 ส.ค. 65
ขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU (ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
ด่วน ! ศูนย์บริหารการทะเบียนฯ เริ่มให้บริการถ่ายบัตรชมพูแล้ว
การจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามมติ ครม. 28 กันยายน 2564
การออกเอกสารประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวในประเทศไทย
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมด้านอาชีพฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องมาตรการการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) เข้ามา-ออกไป จากจังหวัดจันทบุรี เพื่อการทำงาน
แจ้งโทรศัพท์สำนักงานขัดข้อง
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)
ด่วน! กัมพูชาปิดการข้ามแดนทุกประเภท (เป็นการชั่วคราว)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 6 อัตรา
การเดินทางกลับประเทศของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 จังหวัดตาก
ขอความร่วมมือนายจ้างงดรับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดอุบลราชธานี เดือน กรกฎาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรณะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
แจ้งเตือน !! การแอบอ้างรับลงทะเบียนบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ประกาศเลื่อนการสอบพนักงานราชการ
การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง และยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID - 19)
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›