ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ด่วน 18 กพ 2562 รับสมัครและสัมภาษณ์งานกับบริษัทโออิซิ กรุ๊ป
26 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญร่วมสมัครงานและสัมภาษณ์งาน
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มกราคม 2562 อัพเดทวันที่ 15/01/2562
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2561อัพเดท 21/12/2561
บทกำหนดโทษ ฉบับคัดย่อ (จ้างคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต /ไม่แจ้งเข้า-ออก)
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2561
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
บริษัท ซีตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด รับสมัครพนักงานสนามบินหลายอัตรา
ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดหางาน
ตำแหน่งงานว่าง เดือน ตุลาคม 2561
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2561
1-4 กันยายน 2561 รับสมัครไปทำงานประเทศไต้หวัน
ด่วน 5-7 กันยายน 2561 รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล
ข่าวดี!!! สำหรับนายจ้างที่มีแรงงานสัญชาติเมียนมาที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน สามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานด้วยตนเองได้แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยที่ไปทำงานในการกาตาร์อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในไต้หวันให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การโฆษณาชวนเชื่อให้มาทำงานในประเทศญี่ปุ่นอย่าผิดกฎหมาย
การจ้างคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ
‹ First  < 5 6 7 8 >