tel โทรศัพท์ : 045206227-8 email ubon.doe@gmail.com

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพอิสระ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย