tel โทรศัพท์ : 045206227-8 email ubon.doe@gmail.com

ตำแหน่งงานว่าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.

 

ตำแหน่งงานว่าง วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี "เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา" วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. สมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี คลิกดูตำแหน่งงาน